KNAUF gaat voor duurzame gips

Sedert kort dragen alle producten van KNAUF het ‘ECOgypsum Inside’ label op de verpakking. Daarmee geeft KNAUF aan op een duurzame manier te produceren. Een van de nieuwe ontwikkelingen is het ECOfin gipspleister, een evolutie van de alom gekende MP 75, met ook nieuwe functionele eigenschappen.

Elke stukadoor kent de KNAUF MP 75. “Aan dat topproduct veranderen we uiteraard niets”, zegt product manager pleisters Laurent Thijs. “Onze nieuwe ECOfin is perfect vergelijkbaar met de MP 75, enkel de verwerking verschilt op enkele punten. Anders dan de MP 75 is deze zowel handmatig als machinaal te gebruiken. Door een aangepast procedé geeft de ECOfin ook een gladder eindresultaat, en is hij iets makkelijker te verwerken.

ECOfin is het resultaat van een nieuw concept waarmee KNAUF zich op de kaart zet als ecologisch verantwoord producent. Onder de naam ‘ECOgypsum Inside’ worden de ecologische grondslagen van het bedrijf beter in de verf gezet. “KNAUF wordt bij stukadoors erg gewaardeerd om zijn consistente kwaliteit, dat is een van onze grootste troeven. Maar KNAUF is ook al van in het begin bezig met een duurzame productie, en daar mogen we ook best fier op zijn”, zegt Laurent Thijs.

In België heeft KNAUF een productiesite in Luik, op de oevers van de Maas van waaruit de grondstof gewonnen wordt. Het ‘ECOgypsum Inside’-charter is gebaseerd op een breed spectrum van initiatieven die de gipspleisters bij uitstek tot duurzame bouwmaterialen maken. Laurent Thijs:

“In de eerste plaats kiezen we voor een gipssoort die vlakbij in grote mate beschikbaar is en oneindig recycleerbaar is. Bovendien laat deze gips zich op een energie-efficiënte manier verwerken tot eindproduct. Ten derde: door gebruik te maken van een geïntegreerd bevoorradingsysteem op lokaal niveau én een lokale afzetmarkt reduceren we de CO2-emissies.”

Wat u nog niet wist over KNAUF gipspleister:

• KNAUF in België haalt zijn grondstof niet uit open mijnbouw, een productieproces dat een hoog energieverbruik en een hoge C02-emissie zou betekenen. KNAUF kiest voor het zogenaamde REA gips (reststof die vrijkomt bij het ontzwavelen van de rookgassen van de thermische energiecentrales) en fosforgips (reststof die vrijkomt bij de productie van fosfaten).

• KNAUF in Engis ligt letterlijk op enkele honderden meters van de gipsleverancier, aan de overkant van de Maas. De primaire grondstoffen worden per mechanische loopband over de Maas aangevoerd, zonder zware transportmiddelen. Hiermee is KNAUF uniek in België. Het Rea-gips wordt per boot aangevoerd en vormt dus evenmin een belasting op het wegvervoer.

• De productie van KNAUF gipspleisters gebeurt in energie-efficiënte ovens op een relatief lage temperatuur, zonder enig gebruik van water. Dit productieproces vergt, in vergelijking met andere industriële producties zoals die van bakstenen of beton, weinig energie.

knauf_pbecogypsum_fr.pdf

PDF - 1.0 Mb

knauf_pbecogypsum_nl.pdf

PDF - 1.0 Mb